Lokaty bankowe - dobre lokaty

Lokaty Bankowe

wcity.pl/kat/biznes-finanse
kalkulator lokat
wybor lokaty
gra na giełdzie
    - psychologia gry
    - analiza rynku
    - system inwestycyjny
fundusze inwestycyjne
lokaty bankoweLokaty bankowe - wybór dobrej lokaty.

Nie trzymaj pieniędzy w domu w przykładowej skarpecie, szukaj dobrego miejsca na ich pomnożenie, najmniej wymagającą i najmniej ryzykowną formą oszczędzania jest lokata bankowa.
W takim razie co trzeba wiedzieć żeby wybrać dobrą lokatę.

Po pierwsze - oprocentowanie rachunku im wyższe tym lepsze(wiadomo!), Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania: stałe lub zmienne.

Oprocentowanie stałe - obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania lokaty bankowej, oprocentowanie stałe jest stosowane najczęściej w przypadku lokat krótkoterminowych (3, 6, 12 miesięcznych).
Oprocentowanie zmienne - wysokość może się zmieniać w czasie trwania lokaty w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie, oprocentowanie zmienne najczęściej jest stosowane w przypadku lokat długoterminowych (powyżej 12 miesięcy).

Po drugie - kapitalizacja naszej lokaty, im krótsze okresy kapitalizacji tym lepsze wyniki dla naszej lokaty bankowej.

Poniżej symulacja lokaty poddanej czterem rodzajom kapitalizacji.

lokata o wartości 10 000 zł.;
oprocentowanie stałe;
wysokość oprocentowania 6.5 %;


Wyniki symulacji:

Kapitalizacja miesięczna: 10669.72 zł. odsetki: 669.72 zł.
Kapitalizacja kwartalna: 10666.02 zł. odsetki: 666.02 zł.
Kapitalizacja półroczna: 10660.56 zł. odsetki: 660.56 zł.
Kapitalizacja roczna: 10650 zł. odsetki: 650 zł.                 

Wyniki w powyższej tabeli przedstawiają nam że różnica pomiędzy kapitalizacją miesięczną a kapitalizacją roczną to różnica 19.72 zł. Kapitalizacja miesięczna - większy zysk.

Po trzecie - zasady, warunki, pułapki; i co możemy w trakcie trwania naszej lokaty.

Co trzeba sprawdzić, to czy bank daje takie samo oprocentowanie bez względu na wielkość zdeponowanej kwoty, czy też różnicuje oprocentowanie. Banki często stosują tzw. oprocentowanie progowe.

Czy przy lokatach długo terminowych wypłata gotówki lub zerwanie lokaty nie wiąże się z utratą odsetek, jakie są prowizje za wypłatę gotówki itp.

Tagi: Kalkulator lokat | Jak grać na giełdzie


Niniejsza strona zawiera prywatne opinie autora i nie może być traktowana jako rekomendacja finansowa w rozumieniu polskiego prawa.

CHMURA SŁÓW: Lokaty bankowe - dobre lokaty
© lokaty.e-iq.pl