Analiza rynku, giełda, wykresy słupkowe

Analiza Rynku Giełda

wcity.pl/kat/biznes-finanse
kalkulator lokat
wybor lokaty
gra na giełdzie
    - psychologia gry
    - analiza rynku
    - system inwestycyjny
fundusze inwestycyjne
lokaty bankoweAnaliza rynku - Giełda - Wykresy

Klasyczna analiza polega na śledzeniu i wykonywaniu wykresów. Zasadniczo najwięcej analityków pracuje na wykresach słupkowych które przedstawiają najniższe i najwyższe ceny oraz ceny otwarcia i zamknięcia.
Tak naprawdę klasyczna metoda sporządzenia wykresu wymaga od nas trochę zmysłu wizualizacji do tego kartki i ołówka.

Trzy podstawowe typy wykresów:
- wykresy liniowe (line charts);
- wykresy słupkowe zwane wykresami belkowymi (bar charts);
- wykresy świecowe (candle charts).

Analiza rynku pozwala osiągać przeciętnie dużo większe zyski niż inwestowanie wyłącznie przy niejasnej intuicji.

Wykres słupkowy - jak już wcześniej wspomniano najczęściej stosowana prezentacja rynku.

element wykresu słupkowego
Rysunek 1. Rysunek przedstawia element wykresu słupkowego - konstrukcja pojedynczego słupka.


wykres słupkowy
Rysunek 2. Rysunek przedstawia wykres słupkowy.
Niniejsza strona zawiera prywatne opinie autora i nie może być traktowana jako rekomendacja finansowa w rozumieniu polskiego prawa.

CHMURA SŁÓW: Analiza rynku, giełda, wykresy słupkowe
© lokaty.e-iq.pl