Jak grać na giełdzie - ryzyko inwestowania, analiza rynku, psychologia

Jak grać na giełdzie

wcity.pl/kat/biznes-finanse
kalkulator lokat
wybor lokaty
gra na giełdzie
    - psychologia gry
    - analiza rynku
    - system inwestycyjny
fundusze inwestycyjne
lokaty bankoweJak grać na Giełdzie? - Podstawy

gracz giełdowy

Gra na giełdzie opiera się na trzech filarach:
- psychologia;
- analiza rynku;
- system inwestycyjny.
Tak więc każdy inwestor sukcesu musi opanować trzy podstawowe elementy gry na giełdzie te podstawowe elementy są jak trzy nogi taboretu usuniesz jedną a stołek się przewróci z osobą siedzącą na nim, upadek może być naprawdę bolesny.

Możesz odnieść sukces w grze na giełdzie jedynie wtedy, gdy potraktujesz ją jak poważne intelektualne zajęcie. Grając na giełdzie angażując się emocjonalnie przegrasz. Pamiętaj o polityce defensywnej i kontroluj kapitał bardzo uważnie.

Zaczynamy - Gra na giełdzie

Po pierwsze - aby inwestować na giełdzie, konieczne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. W naszym kraju obowiązuje system niematerialnego obrotu akcjami, co oznacza że akcje nie są fizycznymi papierowymi dokumentami, a jedynie zapisami elektronicznymi.

Rachunek inwestycyjny założony w domu maklerskim to składowa dwóch części:
a) rachunku papierów wartościowych,
b) rachunku pieniężnego.
Rachunek papierów wartościowych to stan posiadania papierów wartościowych i zapisy ewidencyjne prowadzonych transakcji.
Rachunek pieniężny za jego pomocą realizujemy wszelkie operacje pieniężne związane z papierami wartościowymi rejestrowanymi na rachunku papierów wartościowych.

Pamiętaj że przed wybraniem biura maklerskiego warto przetestować aplikację internetową, która będzie mam służyć do dokonywania transakcji.

Jeżeli już wybierzemy dom maklerski to do podpisania umowy będziemy potrzebowali:
Osoby fizyczne: Dowód Osobisty oraz numer NIP oraz dane Urzędu Skarbowego.
Przedsiębiorca: dowody nadania numerów NIP, REGON i wpis do właściwego rejestru.

Gdy mamy już rachunek inwestycyjny i wpłaciliśmy odpowiednią kwotę pieniędzy, możemy zacząć inwestować w akcje, obligacje, pochodne instrumenty finansowe lub jednostki funduszy inwestycyjnych.
Pamiętaj - obrót instrumentami pochodnymi(opcje, kontrakty terminowe) jest obarczony dużym ryzykiem finansowym i takie inwestycje nie są polecane początkującym inwestorom.

Dostęp do notowań, aktualnych analiz, rekomendacji - w zależności od biura maklerskiego przeważnie pobierane są dodatkowo miesięczne opłaty i wynoszą średnio od 100 zł wzwyż.

TAGI:   psychologia gry   analiza rynku   system inwestycyjny


Niniejsza strona zawiera prywatne opinie autora i nie może być traktowana jako rekomendacja finansowa w rozumieniu polskiego prawa.

CHMURA SŁÓW: Jak grać na giełdzie - ryzyko inwestowania, analiza rynku, psychologia
© lokaty.e-iq.pl